Management of public safety with the use of visual monitoring in the city and county of Walbrzych
 
More details
Hide details
1
Ph.D. University of Zielona Góra, Faculty of Economics and Management
 
 
Online publication date: 2016-06-10
 
 
Management 2016;20(1):321-336
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents basic legal conditions related to the operation and types of video monitoring systems. These considerations include the attempt to diagnose the impact of the use of video monitoring systems on the number of new cases initiated on the basis of the crime rate in the area of the city and county of Walbrzych. The article contains a comparative study based on this indicator in the studied area, in Poland and the EU countries.
 
REFERENCES (22)
1.
Fudala A., Piniewicz D. (2015), Monitoring wizyjny: obowiązki są, ustawy nie ma, http://ictprofessional.pl/moni...- ma/(15.01.2016 r. - access date).
 
2.
Główny Urząd Statystyczny, (2014), Bank danych lokalnych, Warszawa.
 
3.
Gołębiowski P. (2010), Walbrzych: Nowe kamery w mieście, “Gazeta Wrocławska”, 14.06.2010, Wrocław.
 
5.
http://www.strazmiejskajaslo.p... (15.01.2016 r. - access date).
 
6.
Monitoring wizyjny Walbrzycha (2016) http://strazmiejska.walbrzych.... (15.01.2016 r. - access date).
 
7.
PN-EN 50132-7:2003, Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Part VII: Wytyczne stosowania, 2003, Warszawa.
 
8.
Raport Najwyższej Izby Kontroli (2013), Funkcjonowanie miejskiego monitoringu wizyjnego, Warszawa. (LLU - 4101-01-00/2013 Nr ewid. 181/2013/P/13/154).
 
9.
Sienkiewicz-Małyjurek K. Niczyporuk Z. 2010, Bezpieczeństwo publiczne. Zarys problemu, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 
10.
Sienkiewicz-Małyjurek K. (2010), Organizacja a efektywność systemów monitoringu wizyjnego, [in:] W. Fehler (ed.) Bezpieczeństwo publiczne w przestrzeni miejskiej, Arte, Biała Podlaska.
 
11.
Skórzyńska-Ślusarek J. (2013), Monitoring wizyjny w życiu społecznym. Raport z badań Fundacja Panoptykon, Fundacja Projekt, Warszawa. Wikariak S. (2014), Kamery działają nielegalnie. Monitoring wizyjny wciąż nieuregulowany, http://prawo.gazetaprawna.plar... (28.10.2014 r. - access date).
 
12.
Ustawa o Policji, (Dz.U. 2007r. nr 43, poz. 277 z późn. zm.).
 
13.
Ustawa o ochronie osób i mienia (Dz.U. 1997.114.740 z późn. zm.).
 
14.
Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009.62. 504 z późn. zm.).
 
15.
Ustawa o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007.89.590 z późn. zm.).
 
16.
Ustawa o strażach gminnych (Dz.U. 1997.123.779 z późn. zm.).
 
17.
Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997.133. 883 z późn. zm.).
 
18.
Ustawa kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997.89.555 z późn. zm.).
 
19.
Ustawa kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 1997.90.557 z późn. zm.).
 
20.
Ustawa o grach hazardowych (Dz. U. z 2009.201.1540 z późn. zm.).
 
21.
Wykaz kamer działających w systemie monitoringu wizyjnego miasta Wałbrzycha (2015), Urząd Miasta Wałbrzych.
 
22.
Zestawienia zdarzeń zaistniałych na terenie KMP w Wałbrzychu 2004-2014 (2015) KMP Wałbrzych.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top