Local partnerships in the social security system of the region
 
More details
Hide details
1
University of Zielona Gora
 
 
Online publication date: 2014-12-30
 
 
Management 2014;18(2):146-159
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper looks at the state of social security through the lens of the local cross-sector partnerships. The foundations of cooperation undertaken by NGOs and the local government have been determined. The analysis was made on the example of the cooperation between the city of Zielona Góra and the NGO sector in the years 2009-2013
 
REFERENCES (15)
1.
Bogacz-Wojtanowska E. (2013), Zdolności organizacyjne a współdziałanie organizacji pozarządowych, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków.
 
2.
Brinkerhoff J.M. (2012), Government-Nonprifit partnership. A defining Framework, w: „Publick Administration and Development”, vol. 22.
 
3.
Gardawski J. (2009), Dialog społeczny w Polsce. Teoria, historia, praktyka, MPiPS, Warszawa.
 
4.
Geddens M., Benington J. (2001), Local partnership and social exclusion In European Union: new forms of local social governance, London.
 
5.
Popławska E. (2006), Wpływ zasady subsydiarności na przemiany ustrojowe w Polsce, w: D. Milczarek red., Subsydiarność, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 
6.
Salamon L.M. (2001), The nonprofit sector and democracy: prerequisite, impediment, or irrelevance?, (w:) Abramson A.J. (red.), Mapping new worlds. Selected research on the nonprofit sector around the globe, Nonprofit Sector Research Fund of the Aspen Institute, Washington D.C.
 
7.
Sobolewski A., Krzewicka R., Och G., Olszowska-Urban J., Piekutowski J., Podławiak G., Sobolewski T. (2007), Przez współpracę do sukcesu. Partnerstwo lokalne na rynku pracy, ZWP MPiPS, Warszawa.
 
8.
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi za rok 2013.
 
9.
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi za rok 2012.
 
10.
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi za rok 2011.
 
11.
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi za rok 2010.
 
12.
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi za rok 2009.
 
13.
Subsydiarność w prawie i praktyce samorządowej (2012), Kancelaria Senatu. Biuro Analiz i Dokumentacji, Warszawa.
 
14.
Ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie, Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873.
 
15.
Zaheer, A., McCevilly, B. i Perrone V. (1998). Does Trust Matter? Exploring the Effects of Interorganizational and Interpersonal Trust on Performance. Organization Science: A Journal of the Institute of Management Sciences, 92.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top