Lean Management Genesis
 
 
More details
Hide details
1
University of Social Sciences, Lodz
 
 
Online publication date: 2016-01-29
 
 
Management 2015;19(2):106-121
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Lean Management is a philosophy and management concept, based on reduction of the waste and resources used in the process of producing goods and providing services. Lean Management genesis dates back to scientific management in America (for example concepts of H. Ford and F.W. Taylor) and quality management, including development of TQM concept. Japanese Toyota Production System has been inspired by chosen elements of these concepts, and then it evolved towards global concept called Toyota Way (which connects production rules with values and work attitude). TPS is considered to be a major precursor of lean manufacturing and now more widely – Lean Management. LM is a broader set of organisational and management tools, formed mainly by the Japanese culture, but also subjected to the Western influences in the field of organisation and management (Jakonis 2011, Parkes 2014).
 
REFERENCES (28)
1.
Bednarek M. (2007), Doskonalenie systemów zarządzania, nowa droga do przedsiębiorstwa lean, Difin Warszawa.
 
2.
Dennis P. (2002), Lean Production Simplified, Productivity Press, New York.
 
3.
Dołchasz M., Fudaliński J., Kosala M., Smutek H. (2009), Podstawy zarządzania. Koncepcje-strategie-zastosowania, PWN, Warszawa.
 
4.
Domaniewska N. (2009), TQM – współczesna koncepcja zarządzania, w: M. Matejun, M. Szczapańczyk, Współczesne metody zarządzania w praktyce gospodarczej”, Wyd. PŁ, Łódź.
 
5.
Hampden-Turner Ch., Trompenaars A. (2006), Siedem kultur kapitalizmu, OE, Kraków.
 
6.
Jakonis A. (2011), Kulturowe uwarunkowania Lean Management, w: Trippner P. (red.), Znaczenie mikro i makroprocesów w funkcjonowaniu i rozwoju systemu społeczno - ekonomicznego, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XII Zeszyt 12, SWSPiZ, Łódź.
 
7.
Jakonis A. (2012), Cultural conditioning of Lean Management – continuation of the research, Journal of Intercultural Management, Vol. 4, Number 2, June, SAN, Lodz.
 
8.
Jakonis (2012), Lean Management - charakterystyka, „Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla bezpieczeństwa”, rok V, nr 4(17) WSB, Poznań.
 
9.
Jakonis A. (2012), Wdrażanie TQM w mikroprzedsiębiorstwie, w: Marjański A. (red.), Firmy rodzinne-współczesne wyzwania przedsiębiorczości rodzinnej. Determinanty rozwoju, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XIII Zeszyt 8, SAN, Łódź.
 
10.
Klimek J. (2010), Jakość i zarządzanie przez jakość w sektorze MŚP – moda czy konieczność?, w: Matejun M., Szczepańczyk M. (red.), Aktualne problem zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami, Wyd. PŁ, Łódź.
 
11.
Koźmiński A. K., Piotrowski W. (red.), (2010) Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 
12.
Kristjuhan K. (2010), Cultural and habitual features and the implementation o Lean principles in companies: mapping out the research, s. 4, strona internatowa: http://www.google.co.uk/http/w..., (07.03.2014 – data dostępu).
 
13.
Liker J. K., Hosesus M. (2008), The Center for Quality People and Organizations, Toyota Culture. The Heart and Soul of the Toyota Way, McGraw Hill, New York.
 
14.
Liker J. K., Ogden T. N. (2011), Toyota pod ostrzałem. Wykorzystywanie możliwości, które niesie kryzys, MT Biznes Sp zo.o., Warszawa.
 
15.
Łańcucki J. (2001), Podstawy Kompleksowego Zarządzania Jakością TQM, Wyd. AE, Poznań.
 
16.
Ohno T. (1988), Toyota Production System. Beyond Large-Scale Production, Productivity Press, New York.
 
17.
Parkes A. (2013), Indywidualizm i kolektywizm jako przykład kulturowych uwarunkowań Lean Management, M. Walachowska, A. Zduniak (red.), Podmiotowość w edukacji wobec odmienności kulturowych oraz społecznych zróżnicowań, Monographs, WSB, Poznań.
 
18.
Parkes A. (2014), Lean management culture, red. M. Matejun, Small and medium-sized enterprises in the European Union: development challenges in 2014-2010 perspective, Monographs, Lodz University of Technology, Lodz.
 
19.
Schonberger R.J. (1982), Japanese Manufacturing Techniques. Nine Hidden Lessons in Simplicity, The Free Press, New York.
 
20.
Web page: http://aneksy.pwn.pl/zarzadzan..., s. 2, (06.09.2013 - date of access).
 
21.
Web page: https://www.lean-news.com/tag/..., (23.11.2015 – date of access).
 
22.
Web page: http://lean.org.pl/o-lean-troc..., (04.06.2015 – date of access).
 
23.
Web page: http://www.lean.org/WhatsLean/..., (23.11.2015 – date of access).
 
24.
Web page: (http://mfiles.pl/pl/index.php/..., (04.06.2015 – date of access).
 
25.
Web page: http://www.hfmgv.org/exhibits/..., (06.09.2013 – date of access).
 
26.
Web page: http://www.toyota-global.com/c..., (17.10.2013 – date of access).
 
27.
Womack J.P., Jones T. (1996), Lean Thinking, Simon & Schuster, New York.
 
28.
Zbiegień-Maciąg L. (2002), Kultura w organizacji, PWN, Warszawa.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top