Hyperflexibility A feature of e-commerce organisations
 
More details
Hide details
1
Department of Management, Faculty of Management, University of Lodz
 
 
Online publication date: 2016-12-18
 
 
Management 2016;20(2):210-223
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper is sacrificed analysis of conditions organizational activity on e-commerce business and desired ways of management. Organizations on e-commerce business must be hyper-flexible because of stormy environment and high level of competition. Hyperflexibility means ability to creating new organizational forms so as to realization of different projects collaboration with other organizations and utilizing strange resources. The main condition of Hyperflexibility is pragmatic organizational culture and such its attributes as confidence, tolerance and fluent identity.
 
REFERENCES (28)
1.
Beer S. (1974), Designing Freedom, J. Wiley, New York.
 
2.
Castells M. (2001), The Power of Identity, Blackwell Publisher, Cornwall.
 
3.
Chrabowski P., Wiśniewska I., Nisztuk T. et al. (2015), E-commerce: Jak sprostać wyzwaniom dynamicznego rozwoju i stać się dominującym graczem?, Fundacja im. Lesława A. Pagi, http://www.pi.gov.pl/PARPFiles... access date: 25.03.2015.
 
4.
Crozier M. (1993), Przesiębiorstwo na podsłuchu, PWN, Warszawa.
 
5.
D’aveni R.A. (2010), Hypercompetition, Simon & Schuster.
 
6.
Hartman A., Sifonis J., Kador J. (2001), E-biznes. Strategie biznesu w gospodarce internetowej, Wydawnictwo K.E. Liber s.c., Warszawa.
 
7.
Hedlund G. (1986), The Hypermodern MNC: A Heterarchy?, Human Resources Management, No. 25.
 
8.
Internauci 2014, Komunikat z badań Centrum Badania Opinii Społecznej, No. 82/2014, Warszawa, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL..., access date: 20.03.2015.
 
9.
Krasiński M. (2010), Zarządzanie przez delegowanie uprawnień jako trzon koncepcji organizacji wirtualnej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, No. 137.
 
10.
Kozielski R. (2012), Biznes nowych możliwości, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 
11.
Koźmiński A.K., Obłój. K. (1989), Zarys teorii równowagi organizacyjnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
12.
Koźmiński A.K. (2004), Zarządzanie w warunkach niepewności, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 
13.
Koźmiński A.K. (2013), Polskie laboratorium zarządzania, “Harvard Business Review Polska”, No. 121.
 
14.
Łoboda M., Mącik R. (eds.) (2005), Przedsiębiorczość internetowa, Wyd. UMCS, Lublin.
 
15.
Majewski P. (2007), Czas na e-biznes. Jak myślisz, ile można zarobić na stronie www?, Wydawnictwo HELION, Gliwice.
 
16.
Michalak J. (2012), Centra zaawansowanych usług biznesowych jako wyraz trendów w strategii rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, [in:] A. Stabryła (ed.), Strategie rozwoju organizacji, Mfiles.
 
17.
Mróz K. (2015), Klienci e-commerce w Polsce – podsumowanie roku 2014, http://sprawnymarketing.pl/kli..., access date: 15.03.2015.
 
18.
Paleczny T. (1998), Socjologia tożsamości, Wyd. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, Kraków.
 
19.
Peters T. (1993), Liberation Management, Pan Books, London.
 
20.
Peters T.J., Waterman R.H., Jr. (2006), In Search of Excellence: Lessons from America’s Best-Run Companies, New York: Harper Business.
 
21.
Prahalad C.K., Doz Y. (1987), The Multinational Mission: Balancing Local Demands and Global Vision, Free Press, New York.
 
22.
Spencer D.W. (2004), IBM Software for E-Business on Demand: Business Transformation and the on Demand Software Infrastructure, Maximum Press.
 
23.
Szymański G. (2013), Innowacje marketingowe w sektorze e-commerce, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
 
24.
Świeboda P., Petru R. (2012), Przedsiębiorczość – Internet – wzrost. Klucz do nowej odsłony polskiej modernizacji, demosEUROPA –Centrum Strategii Europejskiej, Warszawa.
 
25.
Toffler A., Toffler H. (1995), Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali, Wydawnictwo Zysk i Ska, Poznań.
 
26.
Trompenaars F., Hampden-Turner Ch. (2002), Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 
27.
White R.E., Poynter T.A. (1990), Organizing for Worldwide Advantage, in: Managing the Global Firm, Routledge, New York.
 
28.
Żurak-Owczarek C. (2013), E-biznes w wymiarze globalnym i lokalnym. Analiza i próba oceny, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top