Financing of SME using non-recourse factoring – legal, economic and tax aspects / Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw w postaci faktoringu pełnego aspekty prawne, ekonomiczne i podatkowe
 
More details
Hide details
1
Poznań University of Economics Department of Macro and Agricultural Economics
 
2
Poznań University of Economics Department of Banking
 
 
Online publication date: 2013-05-31
 
 
Management 2013;17(1):358-370
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Specific character of SME determines a limited access to short-term capital which is essential for running the business. A financial tool which on one hand enables small entities to improve their financial liquidity and, on the other, to limit the risk connected to delays in settling the receivables, is non-recourse factoring. Both, its construction in the legal, tax and financial context, as well as the procedure of granting it by financial institutions make this instrument gain more and more popularity among the companies in Poland.
 
REFERENCES (14)
1.
Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
 
2.
Czarnecki J. (2007), Faktoring jako instrument finansowania działalności MSP, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
3.
Dulian A. (2005), Faktoring jako instrument zarządzania należnościamii kapitałem obrotowym, „Bank i Kredyt”, nr 1.
 
4.
Kreczmańska-Gigol K. (2006), Faktoring w świetle prawa cywilnego,podatkowego i bilansowego, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 
5.
Kreczmeńska K. (1997), Faktoring w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo BART, Warszawa.
 
6.
Kupisz M. (2011), Faktoring, w: Tomasz Biernat (red.), Almanach Polskiego Związku Faktorów, Warszawa.
 
7.
Pismo Ministra Finansów z 9 grudnia 1994 r., PO 7/D-8051-0353/94 (1995), opublikowane w „Biuletynie Skarbowym”, nr 6.
 
8.
Rutka A. (2003), Opodatkowanie stron umowy forfaitingowej, „Doradca Podatnika - Podatek Dochodowy od Osób Prawnych”, nr 5.
 
9.
Sierpińska M., Wędzki D. (2007), Zarządzanie płynnością finansowąw przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
10.
Strona internetowa: http://www.podatki.biz/artykul... (19.02.2013 data dostępu).
 
11.
Tokarski M. (2005), Faktoring w małych i średnich przedsiębiorstwach: formakrótkoterminowego finansowania działalności, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 
12.
Tokarski M. (2005), Faktoring w małych i średnich przedsiębiorstwach, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 
13.
Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 
14.
Wrzosek S. (2011), Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanseprzedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top