Factors shaping supplydemand relations on the fruit and vegetable market in the light of the behavior of groups and producer organizations
 
More details
Hide details
1
1Full Professor Poznan University of Economics Head of Department of Macro and Agricultural Economics, Poznan, Poland
 
2
2Ph. D. Kujawy and Pomorze University in Bydgoszcz, Bydgoszcz, Poland
 
 
Online publication date: 2018-06-26
 
 
Management 2018;22(1):265-277
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Factors shaping supply-demand relations on the fruit and vegetable market in the light of the behavior of groups and producer organizations The authors have addressed the question to what extent the functioning of groups and organizations of fruit and vegetable producers depends on the market situation, the authors presented the shaping of supply-demand relations on the fruit and vegetable market in Poland in 2008-2016. They drew attention to the decreasing area of land intended for horticultural crops, with the simultaneous increase in the size of supply. They presented changing productive structures and showed changes in the market share of fruit and vegetable producer groups and organizations. They noticed that the market situation (prices, demand, costs, embargo) caused that the number of fruit and vegetable producers’ groups and organizations on the market decreased, which was reflected in the market situation.
 
REFERENCES (19)
1.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - unpublished data.
 
2.
Bieniek-Majka M. (2013), Współpraca z sieciami handlowymi jako dostosowanie się producentów owoców i warzyw do wymagań współczesnego rynku, „Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły w Bydgoszczy”, No. 6, pp. 171-180.
 
3.
Bieniek-Majka M. (2014), Integracja na rynku owoców i warzyw jako efekt członkostwa Polski w Unii Europejskiej, „Przegląd Zachodniopomorski” Issue 3, Vol.2, pp. 81-92.
 
4.
Bieniek-Majka M. (2015a), Rynek owoców i warzyw w Polsce w latach 2004- 2014 [in:] Czyżewski A., Czakowski D. (ed.) Efektowność ekonomiczna i adekwatność społeczna w wyborach gospodarczych, Bydgoszcz, p. 28.
 
5.
Bieniek-Majka M. (2015b), Determinanty eksportu owoców i warzyw z Polski w latach 2004-2014, „Roczniki Naukowe SERiA”, Vol. XVII, Issue 4, pp. 34.
 
6.
Bieniek-Majka M., Matuszczak A. (2017), Rentowność kujawsko-pomorskich grup i organizacji producentów owoców i warzyw, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego” Vol. 17 (XXXII), Issue 3, pp. 7-16.
 
7.
Czakowski D. (2017), Konkurencyjność międzynarodowa podstawowych produktów rolnych w Polsce przed i po akcesji do Unii Europejskiej (1994- 2013), „Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy”, pp. 161-180.
 
8.
Czakowski D. (2016), Tendencje w kształtowaniu się cen skupu podstawowych produktów roślinnych przed i po akcesji Polski do Unii Europejskiej (1994- 2013), „Roczniki Ekonomicze Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej Bydgoszczy”, pp. 247-260.
 
9.
Czakowski D., Czyżewski A. (2017), Podstawowe rynki rolne w Polsce przed i po akcesji do Unii Europejskiej. Poziom i uwarunkowania rozwoju, KPSW, Bydgoszcz, p. 136-145.
 
10.
Czyżewski A., Czakowski D. (2016), Selected economic relationships on the fruit and vegetable market in Poland (1994-2013), “Journal of Agribusiness and Rural Development”, No. 4 (42), pp. 511-519.
 
11.
Czyżewski A., Czyżewski B. (2015), Ziemia i jej renty w nowym paradygmacie rozwoju rolnictwa, [in:] Czyżewski A., Klepacki B. (ed.), Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej, PTE, Warszawa, p. 32.
 
12.
Filipiak T. (2014), Zmiany na rynku warzyw i w gospodarstwach warzywniczych w Polsce po integracji z Unią Europejską, SGGW, Warszawa, p. 24-26.
 
13.
Skup i ceny produktów rolnych - data for years 2004-2016 (2005-2017) Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 
14.
Wyniki produkcji roślinnej - data for years 2004-2016 (2005-2017) Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 
15.
Rocznik statystyczny RP 2016 (2016), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 
16.
Kapusta F. (2014), Rynek owoców w Polsce w okresie przedakcesyjnym i po akcesji do Unii Europejskiej [in:] Ekonomia XXI wieku, UE, Wrocław, pp. 9-10.
 
17.
Nosecka B., Pawlak K., Poczta W. (2011), Wybrane aspekty konkurencyjności rolnictwa, IERiGŻ, Warszawa, p. 33-43.
 
18.
Ziętara W., Sobierajewska J. (2012), Gospodarstwa ogrodnicze w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej, IERiGŻ, Warszawa, p. 28-29.
 
19.
Przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2011 r., Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbc... (01.03.2018 - access date).
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top