Factors determining the profitability of equity in small and mediumsized enterprises in Poland / Czynniki determinujące rentowność kapitału własnego w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce
 
More details
Hide details
1
University of Zielona Góra Faculty of Economics and Management
 
 
Online publication date: 2013-05-31
 
 
Management 2013;17(1):185-198
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The equity capital profitability indicator is one of the basic measures of the financial position of the company. It is considered to be one of the most synthetic evaluation metrics of the companies activity. It’s level is influenced by the overall economic phenomenons taking place in the company. The purpose of this article is to identify factors influencing the return on equity of small and medium-sized enterprises and to examine the strength and direction of the impact of these factors on the level of ROE based on Du Pont model. To accomplish this objective were used three different methods: correlation analysis, deterministic (differentiation) method and the method of linear regression. The correlation coefficient analysis shows that trends in changes of return on equity and return on sales were strongly related. Trends of changes in return on equity and asset rotation (the turnover) were moderately similar. Trends of changes of return on equity and the capital structure were moderately dissimilar. The method differentiation method allowed to determine that, in most years of the period, both in small and medium-sized enterprises, the strongest factor affecting the change in return on equity was the return on sales. In the consideration of β, both small and mediumsized enterprises the key importance has the profitability of sales.
 
REFERENCES (18)
1.
Borkowski B., Dudek H., Szczesny W. (2003), Ekonometria. Wybranezagadnienia, PWN, Warszawa.
 
2.
Financial results of economic entities in 2002 (2003), Central Statistical Office, Warsaw.
 
3.
Financial results of economic entities in 2003 (2004), Central Statistical Office, Warsaw.
 
4.
Financial results of economic entities in 2004 (2005), Central Statistical Office, Warsaw.
 
5.
Financial results of economic entities in 2005 (2006), Central Statistical Office, Warsaw.
 
6.
Financial results of economic entities in 2006 (2007), Central Statistical Office, Warsaw.
 
7.
Financial results of economic entities in 2007 (2008), Central Statistical Office, Warsaw.
 
8.
Financial results of economic entities in 2008 (2009), Central Statistical Office, Warsaw.
 
9.
Financial results of economic entities in 2009 (2010), Central Statistical Office, Warsaw.
 
10.
Financial results of economic entities in 2010 (2011), Central Statistical Office, Warsaw.
 
11.
Financial results of economic entities in 2011 (2012), Central Statistical Office, Warsaw.
 
12.
Goldberger A. S. (1964), Econometric theory, John Wiley and Sons, New York.
 
13.
Grzenkowicz N., Kowalczyk J., Kusak A., Podgórski Z. (2007), Analizaekonomiczna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 
14.
Guzik B. (2008), Empiryczne szacowanie zależności ekonomicznych, „Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy”, nr 1.
 
15.
Jerzemowska M. (red.) (2004), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 
16.
Jędrzejczak-Gas J. (2003), Małe i średnie przedsiębiorstwa jako czynnik rozwojuwspółczesnych gospodarek, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Uwarunkowania ekonomiczne, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
 
17.
Liesz T. J. (2002), Really modified du pont analysis: five ways to improve returnon equity, http://www.sbaer.uca.edu/resea... (10.01.2013 - data dostępu).
 
18.
Zeliaś A. (2000), Metody statystyczne, PWE, Warszawa.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top