Employee interests in the light of human resource management concepts
 
More details
Hide details
1
Wroclaw University of Economics
 
 
Online publication date: 2014-06-27
 
 
Management 2014;18(1):9-20
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Representation of employee interests is addressed, as reflected in the modern human resource management concepts. By attending to the need of respecting employee interests, companies may greatly increase their chances of reaching company business objectives and increase their effectiveness, as a result of improved employee involvement. Direct and indirect expressions of this aspect in modern HRM concepts are discussed. Specifics of local approaches to the realization of employee interests are discussed, based on empirical studies of more than 200 companies operating in the Lower Silesia region of Poland. Based on the study results, the authors demonstrate that the practice of management in the area under study is only in part consistent with the model representations of human resource management, as recommended in professional literature.
 
REFERENCES (16)
1.
Armstrong M. (1996), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 
2.
Armstrong M. (2005), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 
3.
Armstrong M. (2011), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 
4.
Baron A., Armstrong M. (2008), Zarządzanie kapitałem ludzkim, uzyskiwanie wartości dodanej dzięki ludziom, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
 
5.
Benson G.S., Young S.M., Lawler E.E. (2006), High-Involvement Work Practices and Analysts Forecasts of Corporate Earnings, „Human Resource Management”, Vol. 45, No. 4.
 
6.
Bodak A., Pietroń-Pyszczek A. (2012), Interesy kierowników w przedsiębiorstwie (wyniki badań empirycznych), „Nauki o Zarządzaniu”, No. 3(12), Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław.
 
7.
Borkowska S. (red.) (2007), Systemy wysoce efektywnej pracy, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 
8.
Bratton J., Gold J. (2003), Human Resources Management. Theory and practice, Palgrave Macmillan, Basingstoke.
 
9.
Gableta M. (2003), Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław.
 
10.
Gableta M. (ed.) (2012), Interesy pracowników oraz warunki ich respektowania w przedsiębiorstwach, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław.
 
11.
Guest D.E., Conway W. (1997), Employee Motivation and the Psychological Contract, IPD, London.
 
12.
Juchnowicz M. (2010), Zarządzanie przez zaangażowanie. Koncepcja, kontrowersje, aplikacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
13.
Krzyżanowski L. (1999), O podstawach kierowania organizacjami inaczej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
14.
Lawrence A.T., Weber J. (2008), Business & Society: Stakeholders, Ethics, Public Policy, McGraw-Hill, New York.
 
15.
Obłój K. (2007), Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
16.
Oleksyn T. (2011), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top