EU Funds for Subsidizing Polish Businesses: Procedural Analysis
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Zarządzania, i Bankowości, Kraków
 
2
University of Economics and Management Kraków
 
 
Online publication date: 2012-06-14
 
 
Management 2012;16(1):230-239
 
ABSTRACT
For many Polish enterprises subsidies from EU funds are an important source of investment financing. Obtaining these funds must meet a number of procedural requirements. This applies to both phases of the grant application and settlement phase of the project. This article presents a role in the enterprise information system and clearing the grant sample project settlement procedure.
 
REFERENCES (6)
1.
Osikowicz M. (2008), Rachunkowość małych firm według wymogów funduszy unijnych, WoltersKluwer, Kraków.
 
2.
Penc J. (1997), Leksykon biznesu. Agencja Wydawnicza Placet.
 
3.
Smid W. (2000), Leksykon menedżera, Wydawnictwo PSB, Kraków.
 
4.
Strona Internetowa: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/PoradnikBeneficjenta.
 
5.
Strona Internetowa www.mcp.malopolska.pl/Aktualne_konkursy.
 
6.
Strona Internetowa: www.mcp.malopolska.pl/MCP/Informacje_dla_beneficjentow/Instrukcje_dla_beneficjentow.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top