Developing the innovation potential of a medium sized family business functioning in a global supply chain
 
 
More details
Hide details
1
Faculty of Economics and Management, University of Zielona Góra
 
 
Online publication date: 2012-06-14
 
 
Management 2012;16(1):101-113
 
ABSTRACT
Most domestic companies from the SME sector cannot afford to bear the risk of unsuitable technological, market and financial decisions related to innovation activities. The risk of failure can be significantly reduced by entering into a cooperation with customers standing at a much higher level of innovative development. The main goal of this article is to describe the process of gradually increasing the innovative capacity of the Polish family business that has been achieved through the cooperation within the global industrial chain operating in the field of public service vehicle industry.
 
REFERENCES (26)
1.
Amit, R. H., P. J. Schoemaker. (1993), Strategic assets and organizational rent, "Strategic Management Journal", Vol. 14, No 1. https://doi.org/10.1002/smj.42....
 
2.
Baldys E. (2004), Astromal Bis, "Gazeta ABC", 29 czerwca, Strona Internetowa: http://www.astromal.pl/foto.ph... (25.08.2010). http://www.astromal.pl/foto.ph....
 
3.
Barney, J. B. (1991), Firm resources and sustained competitive advantage, "Journal of Management", Vol. 17, No 1. https://doi.org/10.1177/014920....
 
4.
Bednarski C. (2006), Modeluj przyszłość, "Ciężarówki" Grudzień (91), Strona Internetowa: http://www.trucks.com.pl/.
 
5.
Cieślik A. (1998), Astromal na drogach całej Europy, "Panorama Lesczyńska", 12 marca, Strona Internetowa: http://www.astromal.pl/foto.ph... (10.01.2009). http://www.astromal.pl/foto.ph....
 
6.
Grant, R. M. (1991), The resource-based theory of competitive advantage: implications for strategy formulation, "California Management Review", 33, (3). https://doi.org/10.2307/411666....
 
7.
Grygier P. (2007), Astromal nowa fabryka, nowe możliwości, "Transport Technika Motoryzacyjna" nr 3, Strona Internetowa: http://www.astromal.pl/foto.ph....
 
8.
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2008 (2010), GUS, Warszawa.
 
9.
Janasz W., Kozioł K. (2007), Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 
10.
Kuik J. (2003), Tramwaj z Astromalu, "ABC", 30 września.
 
11.
Makowski R. (2007), Ucieczka w technologię, "Panorama Leszczyńska", 16 sierpnia.
 
12.
Neczyński A. (2002), Potrafiłem marzyć, "ABC", 15 października.
 
13.
Ochmańska E. (2004), Modelujemy przyszłość, "Gazeta Prawna", 24 listopada.
 
14.
OECD (2008), Podręcznik Oslo, zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, OECD, Warszawa.
 
15.
Okoń-Horodyńska E., Zachorowska-Mazurkiewicz A. (2007), Innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw: siły motoryczne i bariery, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 
16.
Prahalad, C. K. and Hamel G. (1990), The Core Competence of the Corporation., "Harvard Business Review", 68 (3).
 
17.
Rokita J. (2005), Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa.
 
18.
Safin K. (red.) (2008), Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 
19.
Safin K. (2007), Przedsiębiorstwa rodzinne - istota i zachowania strategiczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 
20.
Simon H. (1999), Tajemniczy mistrzowie studia przypadków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
21.
Sosnowska A. Łobejko S. Kłopotek A. (2000), Zarządzanie firmą innowacyjną, Difin, Warszawa.
 
22.
Stoner J. A. F., Freeman R. E., Gilbert JR. D. R (1997), Kierowanie, PWE, Warszawa.
 
23.
 
24.
Świadek A. (2011), Regionalne systemy innowacji w Polsce, Difin, Warszawa.
 
25.
Szymczak M. (red.) (1979), Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa.
 
26.
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych, Dz. U. nr 91, poz. 1008 z dnia 28 października 2000 r., Art. 1, pkt 3.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top