Brand identity of Lubuskie Voivodeship / Silna marka wyznacznikiem rozwoju gospodarki w województwie lubuskim
 
More details
Hide details
1
University of Zielona Góra
 
 
Online publication date: 2013-05-31
 
 
Management 2013;17(1):247-258
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the article is to present how big a role a brand fulfils, which is a determinant of the development of economy in Lubuskie Voivodeship. Building a strong brand becomes a task for many years. The effects can be noticed earlier through promotion actions focused on organizing all kinds of cultural events and fixtures. A strong brand is a huge source of competitive advantage. Creating a strong brand is a catalyst of the economic development of the region. A sign, logo, is not enough for the economic development to increase. The use of innovative information technologies is necessary to distinguish the region from the other ones. The driving force is to build a strong image identifying the strength of the region values. A strong brand determines the present existence and distinction on the global market.
 
REFERENCES (15)
1.
Adamiak J., Kosiedowski W., Potoczek A., Sławińska B.( 2001), Zarządzanierozwojem regionalnym i lokalnym. Problemy teorii i praktyki, , Wyd. Pozkal, Toruń.
 
2.
D. Aaker, E. Joachimsthaler (2002), Brand Leadership, Free Press Business, London.
 
3.
Keller K.L (1998)., Building, Measuring, and Managing Brand Equity, Prentice Hall, New Jersey.
 
4.
Kotler Ph (1994), Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Gebethner & Ska, Warszawa.
 
5.
Kotler Ph. G. Armstrong (1998) Principles of Marketing, Prentice Hall International, London.
 
6.
L. de Chernatony (2003), Marka. Wizja i tworzenie marki, Gdańskie Wyd. Psychologiczne, Gdańsk.
 
7.
Markowski T, H. Szulce, M. Florek (red) (2005)., Marketing obszarówmetropolitalnych - nowe wyzwania w zarządzaniu rozwojem regionalnym, [w:], Marketing terytorialny. Możliwości aplikacji, kierunki rozwoju,), Wyd. Akademia Ekonomiczna, Poznań.
 
8.
Mruk H., Rutkowski I (1998)., Strategia produktu, PWE Warszawa.
 
9.
Strzelecki Z. (red.) (2008), Gospodarka regionalna i lokalna, Wyd. PWN, Warszawa.
 
14.
www.lubuskie.pl (20.01.2013).
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top