A Socio-Economic Portrait of Foreign Students in Poland – as Exemplified by Students from Former CIS Studying at WSB University in Wroclaw
 
More details
Hide details
1
WSB University in Wroclaw
 
2
University of Wroclaw
 
 
Online publication date: 2016-12-18
 
 
Management 2016;20(2):379-414
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A noticeably increased intensity of migration becomes a very important issue with regard to economic, socio-cultural and political matters. Broader flow of people results in the occurrence of numerous threats, but also provides opportunities and benefits for both the participants of migration flows, and the areas to which the flow is directed. An important role in this process is played by the students, who con stitute a special category of immigrants. The article contains a socio-economic characteristics of foreign students from countries of the former CIS, with the emphasis on their reasons for immigration, organizing their new life abroad, life plans and in particular their economic activity. The core purpose of the article is to identify the mechanisms of adaptation of foreign students as a specific category of immigrants to functioning in the new socioeconomic environment. The article, in addition to its cognitive merit, also has a practical purpose. The problems and obstacles faced by foreign students in Poland form a basis for general recommendations for actions aimed at improving the conditions of functioning of foreign students in the new realities.
 
REFERENCES (21)
1.
Beck U. (2002), Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Warszawa.
 
2.
Castles S., Miller M. J. (2011), Migracje we współczesnym świecie, Warszawa.
 
3.
Dziennik Ustaw z 2011 r., No. 264, poz. 1573 z późniejszymi zmianami.
 
4.
Giddens A. (2004), Socjologia, PWN, Warszawa.
 
5.
Górny A., Kaczmarczyk P. (2003), Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych w świetle wybranych koncepcji teoretycznych, „Prace Migracyjne”, No. 49, Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 
6.
http://pl.wikipedia.org/wiki/K... (3.04.2015 – access date).
 
7.
http://www.perspektywy.pl/port...; pobrano 17 kwietnia 2016 r.
 
9.
http://www.studyinpoland.pl/ko...; pobrano 16 kwietnia 2016 r.
 
10.
Immigrants in Poland. Poles’ opinions on the phenomenon. Report prepared for the Ministry of Internal Affairs, IPSOS December 2014. The survey was conducted by telephone interviews (CATI) from 27 to 29 November 2014, on a nationwide sample of persons aged 16 years and more, the sample size N = 1,000.
 
11.
Janicki W. (2007), Przegląd teorii migracji, „Annales Universitattis Mariae Curie-Sklodowska”, vol. 62, Lublin.
 
12.
Kołodko G. (2008), Wędrujący świat, Prószyński i s-ka, Warszawa.
 
13.
Koryś P., Okólski M. (2004), Czas globalnych migracji. Mobilność międzynarodowa w perspektywie globalizacji, „Prace Migracyjne”, No. 55, Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 
14.
Kubiciel-Lodzińska S. (2012) Imigracja zarobkowa do województwa opolskiego. Skala, warunki i perspektywy, Oficyna Wydawnicza, Opole.
 
15.
Lesińska M. (2001), Migracje we współczesnej analizie politologicznej – niewykorzystany potencjał, Ośrodek Badań nad Migracjami, Centre of Migration Research, 47/105.
 
16.
Łodziński S. (2013), Reemigracja i powrót Zarys założeń teoretycznych stosowanych do analizy wywiadów z poakcesyjnymi emigrantami powrotnymi oraz powracającymi ze Wschodu, [in:] Łodziński S., Lange R., Maksymowicz S., Wyszyński R., Leszczyński K., Kierunek 48. Powroty do domu. Raport podsumowujący wyniki badań w ramach pilotażowego programu wsparcia, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Warszawa.
 
17.
Łodziński S., Lange R., Maksymowicz S., Wyszyński R., Leszczyński K. (2013), Kierunek 48. Powroty do domu. Raport podsumowujący wyniki badań w ramach pilotażowego programu wsparcia, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Warszawa.
 
18.
The newcomers from near and far. Immigrants in Poland, CBOS survey „Current problems and developments” (300) was conducted by direct interviews (face-to-face), computer-aided (CAPI) on 14-20 May 2015 year, on a representative random sample of 1048 adult Polish citizens.
 
19.
Ravenstein E. (1989) The Laws of Migration, „Journal of the Royal Statistical Society”, No. 52.
 
20.
Attitude to other nations, the CBOS survey „Current problems and developments” (296) was conducted by direct interviews (face-to-face), computer-aided (CAPI) on 8-14 January 2015, on a representative random sample of 1005 adult Polish citizens.
 
21.
http://study-in-wroclaw.pl (3.06.2015 – access date).
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top