The state of functioning transport, freight forwarding and logistics companies and their responses to the pandemic crisis
 
 
More details
Hide details
1
M.Sc., University of Zielona Góra, Faculty of Economics and Management, Institute of Quality Science and Management , Department of Controlling, Poland
 
 
Online publication date: 2021-12-31
 
 
Management 2021;25(2):133-152
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article attempts to present, on the basis of the existing survey research (questionnaires and interviews), subject literature, internet data as well as personal experiences and observations of the author (an employee of an international transport and logistics company), the general data regarding the influence of the COVID-19 pandemic on the functioning of transport, freight forwarding and logistics companies (referred to as TFL companies) and, additionally, the responses of these companies to the pandemic crisis. The choice of this subject was made on the general assumption that the influence of the coronavirus pandemic on the functioning of TFL companies has not been uniform. And although, unquestionably, its most perceptible, negative and destructive force predominates, the existence of a positive impact, as a factor that accelerates and revives company development, is not impossible.
 
REFERENCES (36)
1.
Amankwah-Amoah, J., Khan Z., Wood G., Knight G. (2021). COVID-19 and digitalization: The great acceleration, Journal of Business Research 136.
 
2.
Argouleas, E. (2009). The Global Credit Crisis, Behavioural Finance, and Financial regulation. Research of a New Orthodoxy. Journal of Corporate Law Studies, 9 (6).
 
3.
Babczyński, B. (n.d.). Kryzys. Szansa na rozwój? https://wuplodz.praca.gov.pl /documents/58203/845677/Kryzys%20-%20szansa%20na%20rozw%C3%B3j. pdf/787f179c-5a39-43f2-b4fa-023860eba708?t=1406797353000 (25.09.2021– access date).
 
4.
Banasiak, K. (2010). Modele kryzysów walutowych. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej.
 
5.
Bordo, M., Eichengreen, B., Klingebiel, D., Martinez-Peria, M. (2001). Is the crisis problem growing more severe? Economic policy, 16 (32), pp. 52-82.
 
6.
Czech, K., Karpio, A., Wielechowski, M., Woźniakowski, T., Żebrowska-Suchodolska, D. (2020). Polska gospodarka w początkowym okresie pandemii COVID-19, Warszawa: Wydawnictwo SGGW, pp. 9-16.
 
7.
Duszyński, J., Afelt, A., Ochlab-Marcinek, A., Owczuk, R., Pyre, K., Rosińska, M., Rychard, A., Smiatacz, T. (2020) Zrozumieć COVID-19. Opracowanie zespołu ds. COVID-19 przy Prezesie Polskiej Akademii Nauk. Warszawa: PAN.
 
8.
Eurologistics, https://log24.pl/wydania_pdf/S..._ covid_19.pdf, (20.04.2021– access date).
 
9.
Galloway, S. (2021). Post Corona, Biznes w czasach pandemii, od kryzysu do szans, Translation: Witkowska, M. Warszawa: MT Biznes.
 
10.
Ganiec, M. (Ed.). (2020). Koronawirus rozdaje karty. TSL Biznes, 4/2020 (112), pp. 10-12. https://tsl-biznes.pl/online/T... (02.06.2021 – access date).
 
11.
Gerrig, J.R., Zimbardo, G.P. (2006). Psychologia i życie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
12.
Hodder, A. (2020). New Technology, Work and Employment in the era of COVID-19. Reflecting on legacies of research. New Technology, Work and Employment, 35.
 
13.
Hordecka, A. (2017). Polityka gospodarcza w świetle przemian współczesnej myśli ekonomicznej. Perspektywy polityki gospodarczej, Praca zbiorowa pod redakcją Janusza Stacewicza, 90, Warszawa: Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SHG.
 
14.
Kiełczewski, D. (2021). Pandemia COVID-19 w perspektywie ekonomii złożoności, Białystok: Uniwersytet w Białymstoku.
 
15.
Lazarowicz, A. Jaki znaczenie dla firmy ma kultura organizacyjna? https://poradnikprzedsiebiorcy... (25.09.2021 – access date).
 
16.
Malhotra, A. (2021). The Postpandemic Future of Work, Journal of Management, Vol. 47 No. 5.
 
17.
Mruk, H. (2018). Ekonomia behawioralna a skuteczność zarządzania. Studia i prace. Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Issue (167), pp. 9-19.
 
18.
Pandemia – skutki ekonomiczne i społeczne, Przegląd Ekonomiczny No. 20/2020.
 
19.
Płużek, Ż. (1991). Psychologia pastoralna. Kraków: Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy.
 
20.
Polski, mikro, mały i średni biznes w obliczu pandemii COVID-19. Przychody, płynność i reakcje na wstrząs, PWC, https://www.pwc.pl/pl/pdf/pols... (30.04.2021 – access date).
 
21.
Ranking firm TSL – 24. (2019). DGP Event.
 
22.
Ranking firm TSL – 25. (2020). DGP Event.
 
23.
Ranking firm TSL – 26. (2021). DGP Event.
 
24.
Reinhart, C.M., Rogoff, K.S. (2008). This time is different: A panoramic view of eight centuries of financial crises. National Bureau of Economics Research. NBER working papers, 13882.
 
25.
Rothbard, M.N. (2010). Wielki kryzys w Ameryce. Kraków: Instytut Ludwika von Misesa.
 
26.
Rynek logistyczny w dobie pandemii COVID-19 (Sondaż), Eurologistics.https://log24.pl/wydania_pdf/S... (20.04.2021 – access date).
 
27.
Shaikh, A. (1978). An introduction to the history of crisis theories. US capitalism in crisis. Published by the Economics Education Project of The Union for Radical Political Economics.
 
28.
Szlagura, W. (n.d.). Rzeczywistość kryzysu – pojęcie, definicja, teorie, dynamika. http://www.interwencjakryzysow..., (20.09.2021– access date).
 
29.
Transport przyszłości. Raport o perspektywach rozwoju transportu drogowego w Polsce w latach 2020-2030. Opracowany przez PWC na zlecenie ze Związkiem Pracowdawców Transport i Logistyka Polska. (2019). https://tlp.org.pl/wp-content/... (17.09.2021 – access date).
 
30.
Transport – wyniki działalności w 2020r., zespół autorski pod kierunkiem Katarzyny Dmitrowicz, GUS i US, Warszawa i Szczecin, 2020r.
 
31.
Webster’s Encyclopedic Dictionary od the English Language. (1957). New York.
 
32.
Wiesenfeld, B.M., Raghuram, S., Garud, R. (2001). Organizational identification among virtual workers: The role of need for affiliation and perceived work-based social support. Journal Management.
 
33.
Włodarczyk, E. (2011). Klęska żwyiołowa lub ekologiczna. Czyli o tym, że statystyka nie dotyka tego, co jest wewnątrz. In: Włodarczyk, E., Cytlak, I. (Eds) Człowiek wobec krytycznych sytuacji życiowych. Z teorii i praktyki pracy socjalnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 
34.
Wolak, M. (Ed.). (2019). Rewolucja technologiczna. Kierunki rozwoju branży TSL. Polski Instytut Transportu Drogowego.
 
35.
Zygan, M. (2013). Ekonomia behawioralna – wprowadzenie do problematyki, Studia i prace Wydziału Nauk Ekonomicznych Nr 32, Uniwersytet Szczeciński.
 
36.
Zysińska, M. (2019). Ocena przedsiębiorstw TSL działających w Polsce – dylematy metodyczne badań, Studia i Prace, Kolegium Zarządzania i Finansów. Issue 173/2019. Oficyna Wydawnicza SGH.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top