The Intuitive Manager and the Concept of Strategic Leadership
 
 
More details
Hide details
1
Poznań University of Economics
 
 
Online publication date: 2014-12-30
 
 
Management 2014;18(2):44-58
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this paper is to show the consistency of an intuitive manager’s traits and skills and a strategic leader’s attributes. The paper consists of three main parts. The first one presents the nature and evolution of the concept of leadership and contrasts the role of strategic leaders with the operational requirements of modern organizations. In the second part, we attempt to define the concept of intuition and characterize an intuitive manager. In the last section of the paper, a strategic leader’s attributes and an intuitive manager’s skills and characteristics are analyzed in order to show how these two categories converge
 
REFERENCES (24)
1.
Agor W.H. (1998), Intuicja w organizacji. Jak twórczo przewodzić i zarządzać, Wydawnictwo Personalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 
2.
Avery G. (2009), Przywództwo w organizacji. Paradygmaty i studia przypadków, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
3.
Bieniok H., Halama H, Ingram M. (2006), Podejmowanie decyzji menedżerskich, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 
4.
Clarke I., Mackaness W. (2001), Management intuition; An Interpretative Account of Structure and Content of Decision Schemas Using Cognitive Maps, “Journal of Management Studies”, Vol. 38. Issue 2, March.
 
5.
Dane E., Pratt M. (2007), Exploring Intuition and its Role in Managerial Decision Making, “Academy of Management Review”, vol. 32, no.1.
 
6.
Fazlagić J., Intuicyjne zarządzanie, www.abc.com.pl, portal internetowy Wydawnictwa Wolters Kluwer (data dostępu: 12.04.2012).
 
7.
Grzesik K. (2011), Wpływ przywództwa strategicznego na trwałość i rozwój przedsiębiorstwa, [w:] J. Skalik (red. nauk.), Zmiana warunkiem sukcesu. Przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 
8.
Harper S.C. (1998), Intuicja: Co odróżnia dyrektorów od kierowników niższych szczebli, W.H. Agor (red), Intuicja w organizacji. Jak twórczo przewodzić i zarządzać, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 
9.
Hayashi A.M. (2007), When to trust your gut, „Harvard Business Review”, vol. 32, no. 1.
 
10.
Jamieson K., Hayland P. (2006), Good Intuition or Fear of Uncertainty, “Informing Science Journal”, vol. 9.
 
11.
Hogarth R.M. (2001), Educating intuition, University of Chicago Press, Chicago.
 
12.
Klein G. (2003), Intuition at work: Why developing your gut instincts will make you better at what you do?, Currency, Doubleday, New York.
 
13.
Kowalewski K. (2012), .Zarządzanie intuicyjne w przedsiębiorstwach północno-wschodniej Polski (wyniki badań), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 737,.
 
14.
Kutschera I., Ryan M.H. (2009), Implications of Intuition for Strategic Thinking: Practical Recommendations for Gut Thinkers, “Advanced Management Journal”, Summer.
 
15.
Malewska K. (2010), Intuicja w procesie podejmowania decyzji menedżerskich, praca zbiorowa pod red. J. Stankiewicz, Społeczne wymiary zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami : ludzie - kultura organizacji - społeczna odpowiedzialność, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
 
16.
May P., Lewandowska A. (2014), Stawka większa niż biznes, Strategie rozwoju fi rm rodzinnych, Ofi cyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 
17.
Nonaka I, Takeuchi H. (2000), Kreowanie wiedzy w organizacji, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa.
 
18.
Polowczyk J. (2011), Przywództwo strategiczne w świetle osiągnięć psychologii, Przegląd Organizacji nr 1.
 
19.
Rowe G., Nejad H. (2009), Strategic leadership: short term stability and longterm viability, “Ivey Business Journal”,vol.73, issue 5.
 
20.
Sajdak M. (2013), Przywództwo strategiczne w zwinnym przedsiębiorstwie, Organizacja i Zarządzanie, nr 49, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 
21.
Shapiro S., Spence M.T. (1997), Managerial Intuition: A conceptual and Operational Framework, “Business Horizons”, January-February.
 
22.
Shaw P. (2010), Podejmowanie trudnych decyzji. Osiąganie celów dzięki odważnemu działaniu, Ofi cyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
 
23.
Schoemaker P., Kupp S., Howland S. (2013), Strategic Leadership: The Essential Skills, “Harvard Business Review”, January - February.
 
24.
Woiceshyn J. (2009), Lessons from „Good Minds”: How CEOs Use Intuition, Analysis and Guiding Principles to Make Strategic Decisions, Long Range Planning 42.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top