Marketing strategies of Polish companies on foreign markets
 
More details
Hide details
1
University of Łódź, Department of ManagementPoland
 
 
Online publication date: 2018-12-19
 
 
Management 2018;22(2):110-120
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the years 2017-2018 the Marketing Faculty of Łódź University conducted a research project “Marketing strategies of companies based in Łódź Voivodeship on foreign markets”. The aim of this text is to present the initial research findings strategies implemented by surveyed companies on foreign markets. The examined companies seldom attempted to conduct the foreign market research and the marketing strategy that they used was strictly related to the prevailing form of expansion into foreign markets, i.e. export. Both the product and the pricing policy were adapted to the specific character of the foreign market. Activities in the area of distribution were limited to indirect export and they were not initiated by the examined companies. The prevailing majority of companies used the Internet, trade fairs and exhibitions in their promotional activities. The intermediaries in the distribution channel were responsible for subsequent promotional activities. They involve marketing strategies typical for small and medium companies and their content depends on the intermediaries in the distribution channel on foreign markets.
 
REFERENCES (20)
1.
Fonfara K. (ed) (2014,) Marketing międzynarodowy. Współczesne trendy i praktyka (International marketing. Modern trends and practice), PWN, Warszawa.
 
2.
Frąk M. (2017), Łódzkie szóste pod względem exportu. Wysoko handel i tekstylia (Łódź Voivodeship sixth in export ranking. High position of trade and textiles), WWW, wyborcza.pl/akcje-specjalne (access date 2.08.2017), Gazeta Wyborcza 1.04.2008.
 
3.
Gorynia M. (2007), Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw (Strategies of companies’ foreign expansion), PWE, Warszawa.
 
4.
Gregor B., Kalińska-Kula M. (2014), Badania marketingowe na użytek decyzji menedżerskich (Marketing research for managerial decisions), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 
5.
Grzegorczyk W. (2013), Marketing na rynku międzynarodowym (Marketing in international markets), Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 
6.
Handel Zagraniczny w Polsce i Małopolsce w 2014 roku (2015), (Foreign trade in Poland and Lesser Poland), Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego, Kraków.
 
7.
Handel Zagraniczny w województwie łódzkim, Raport końcowy (2015), (Foreign trade in Łódź Voivodeship, Final report), GUS Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź.
 
8.
Jak polskie firmy promują się za granicą - badanie z listopada 2012 roku zrealizowane przez Firmy.net (2012), (How Polish companies promote themselves abroad – survey by Firmy.net conducted in November), www.nowymarketing.pl (access date 25.07.2017).
 
9.
Janeczek U. (2013), Strategie komunikacji marketingowej przedsiębiorstw działających na zagranicznych rynkach (Marketing communication strategies of companies operating on foreign markets), Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, No. 2.
 
10.
Lista 2000 największych polskich przedsiębiorstw i eksporterów (List of 2000 biggest Polish companies and exporters), Rzeczpospolita 24.11.2016.
 
11.
Nielsen liderem polskiej branży badawczej, w górę Millword Brown, w dół GFK Polonia (Nielsen – the leader of Polish research sector, Millword Brown – up, GFK Polonia – down) www.wirtualnemedia.pl/artykuly, (access date 25.07.2017).
 
12.
Radło M.J., Ciesielska D.A., W ciągu dekady polskie spółki przejęły za granica kilkaset firm (Polish companies acquired several hundred foreign companies over a decade), www.obserwatorfinansowy.pl (data dostępu 25.07.2017).
 
13.
Rocznik Statystyczny GUS 2015 (2015), (Statistical Yearbook Central Statistical Office 2015), Warszawa.
 
14.
Rymarczyk, J. (1996), Internacjonalizacja przedsiębiorstw (Companies’ internationalisation), Warszawa.
 
15.
Schroeder J., Bartosik – Purgat M, Mruk H. (2013), Międzynarodowe badania marketingowe (International marketing research), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, pp.50-51.
 
16.
Wiktor J., W., Oczkowska R., Żbikowska A. (2008), Marketing międzynarodowy. Zarys problematyki (International marketing. Outline of problems), PWE, Warszawa.
 
17.
Witek-Hajduk M. (2010), Strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej. (Internationalisation strategies of Polish companies under the conditions of Poland’s access to the EU), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 
18.
www.lodz.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_lodzkie/portret_wojewodztwa/wojewodztwo_lodzkie.pdf (access date 7.08.2017) (Łódż Voivodeship. Portrait of Voivodeship).
 
19.
www.tulodz.com/wiadomosci,jakie_kierunki_obieraja_lodzcy_eksporterzy,wia5327310765.html 9dcyzt 10.09.2018 (news, what destinations do Łódź exporters choose).
 
20.
Żbikowska A. (2013), Uwarunkowania ekspansji eksportowej polskich przedsiębiorstw (Conditions for export expansion of Polish companies), Marketing i Rynek, No. 2.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top