Increasing complexity as a challenge for contemporary organizations / Narastająca złożoność jako wyzwanie dla współczesnych organizacji
 
More details
Hide details
1
Grażyna Osbert-Pociecha Wroclaw University of Economics
 
 
Online publication date: 2013-05-31
 
 
Management 2013;17(1):7-18
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the article, which is literature review highlighted the phenomenon of increasing of complexity in organization. It was presented the prerequisites and implications of the rising complexity. There was indicated also of need for action to reduce the complexity (of both the strategic and operational dimensions of the organization). The most important conclusions are following: - the essence of complexity comes down to a multitude of elements that influence each other, increasing their interdependence and their diversity, - performance of an organization the conditions necessarily leads to an increase in the complexity, - striving for simplicity, not allowing the uncontrolled rise of complexity becomes a major imperative for the management of contemporary organization.
 
REFERENCES (22)
1.
Ashkenas R. (2010), Ograniczanie złożoności: w dążeniu…, „Harvard Business Review Polska” 2010 nr VI.
 
2.
Crozier M. (1993), Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Jak uczyć się zarządzaniapostindustrialnego. PWE Warszawa.
 
3.
Eisenhardt K.H., Sull D.N. (2001), Strategy as Simple Rules, “Harvard Business Review”, No. I.
 
4.
Foster R., Kaplan S. (2003), Twórcza destrukcja, Galaktyka. Łódź.
 
5.
Gottfredson M., Aspinall K. (2006) Innowacje a złożoność operacyjna czyli coza dużo to nie zdrowo, „ Harvard Business Review Polska”, nr II.
 
6.
Lumpkin, G. T., Dess G.G. (2006), The Effect of Simplicity on the Strategy-Performance Relationship,” Journal of Management Studies”, vol.43, No. 7.
 
7.
Łokaj A. (2010), Kiedy mniej produktów oznacza zwiększenie zysków, „ Harvard Business Review Polska” nr VI.
 
8.
Maeda J. (2004), Simplicity, “BT Technology Journal”, vol.22, No 4.
 
9.
Marczyk J., Czarnota J., Gliński J. (2010), Wzrost złożoności jako sygnałostrzegawczy, „ Harvard Business Review Polska” nr XI.
 
10.
Mitchell A. (2009), The power of simplicity, “ECR Journal “, vol. 8, No 2-4.
 
11.
MistewiczE. (2011), Pochwała prostoty, Uważam, Rze. nr 43.
 
12.
Obłój K. (2009), Niezmienne cechy dobrej strategii-kluczowe wybory i prostota, „ Przegląd Organizacji”, nr 6.
 
13.
Obłój K. (2007), Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagikonkurencyjnej, PWE Warszawa.
 
14.
Osbert-Pociecha G. (2005), Twórcza destrukcja jako uwarunkowanieinnowacyjnego rozwoju przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu nr 1060.
 
15.
Pietrasik C. (2010), Jak mniej dało więcej, „ Harvard Business Review Polska”, nr VI.
 
16.
Prokopiuk J. (2007), Prostota jako zasada życia. w: Dusza ludzka-oś świata, Studio Astropsychologii, Białystok.
 
17.
Sargut G.,McGraht R.G. (2012), Jak żyć ze złożonością, „ Harvard Business Review Polska”, nr VII-VIII.
 
18.
Tichy N., Charan R. (1989), Speed, Simplicity, Self-confidence: An interviewwith Jack Welch, “Harvard Business Review” No IX-X.
 
19.
Urbanek A. (1987), Redukcjonizm. w: Filozofia a nauka. Zarys encyklopedyczny. Wydawnictwo PAN Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź.
 
20.
Witczak H. (2008), Natura i kształtowanie systemu zarządzaniaprzedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa.
 
21.
Womack J.P., Jones D. T. (2001), Odchudzanie firm. Eliminacja marnotrawstwakluczemdo sukcesu, CIM , Warszawa 2001.
 
22.
Wyciślok S. (2013), Organizacja w warunkach złożoności Kraków, (przygotowany do druku).
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top