Determinants of stress in the company perfecting quality
 
More details
Hide details
1
State High er Vocational School in Gorzow Wlkp
 
2
Faculty of Economics and Management, University of Zielona Góra
 
 
Online publication date: 2012-06-14
 
 
Management 2012;16(1):36-50
 
ABSTRACT
Continuous development and changes in the areas of technology, organization, management and marketing may bring a number of benefits to enterprises. This can, however, also contribute significantly to employee anxiety. This article is an attempt to answer the question: What are the sources of tension and conflict, and to what degree are they being experienced? The study among employees of a quality-oriented company is intended to identify issues of stress in such organizations with particular emphasis on the determinants of this phenomenon. The paper also proposes remedial action to address such issues.
 
REFERENCES (9)
1.
Banasova L., Caganova D., Cambal M., Sujanova J. (2011), The Identification Procedure for Key Managerial Competencies in Industrial Enterprises, Annals of DAAAMS for 2011 & Proceedings of the 22nd International DAAAM Symposium, Volume 22, No. 1, Published by DAAAM International, Vienna, Austria. https://doi.org/10.2507/22nd.d....
 
2.
Bartkowiak G. (2009) Człowiek w pracy. Od stresu do sukcesu w organizacji, PWE, Warszawa.
 
3.
Blikle A. Doktryna jakości, Strona Internetowa: http://firmyrodzinne.pl/downlo....
 
4.
Chojnacka M. (2008) Znaczenie pracowników przedsiębiorstw projakościowych i ich wpływ na doskonalenie jakości wytwarzanych wyrobów, w: T. Borys, P. Rogala (oprac.), Zarządzanie personelem jako kryterium doskonałości, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 
5.
Imai M. (2007) Kajzen Klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii, MT Biznes, Warszawa.
 
6.
Strelau J (1985) Temperament, osobowość, działanie, PWN, Warszawa.
 
7.
Tokarski S. (2006) Kierownik w organizacji, Difin, Warszawa.
 
8.
Terelak J. F. (2005) Psychologia organizacji i zarządzania, Difin, Warszawa.
 
9.
Żemigała M. (2007) Czynniki stresu w zarządzaniu firmą, "Bezpieczeństwo pracy" nr 3. https://doi.org/10.33141/po.20....
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top