Assessment of customer satisfaction with logistics service in the light of the results of the research
 
More details
Hide details
1
University of Zielona Góra, Faculty of Economics and Management, Zielona Góra, Poland
 
 
Online publication date: 2017-06-09
 
 
Management 2017;21(1):205-222
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In an era of rapidly growing competition logistic customer service is growing increasingly important and is becoming a substantial factor in the success of companies operating in the market. Therefore, it is necessary to improve the components affecting the quality of customer service. Taking appropriate action in this regard, and thus preparing and implementing an appropriate logistic customer service strategy becomes important from the point of view of both the survival and development of enterprises, and to achieve sustainable competitive advantage. The aim of this study is to identify and evaluate determinants influencing consumers′ purchasing decisions in the area of logistics customer service. In addition, the article focuses on the development of solution proposals for enterprises to enable a better match the supply to the needs and preferences of customers. It is worth noting that the effectiveness and efficiency of operations in the field of logistic customer service is highly dependent on proper identification of needs and expectations of existing and potential buyers. Therefore, there is in this respect a need for permanent monitoring of the quality of service and customer expectations.
 
REFERENCES (17)
1.
Albrecht K., Zemke R. (2001), Service America! Doing Business in the new Economy, Dow Jones Irwin, New York 1985, [as cited in:] Otto J., Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, Wydawnictw C.H.BECK, Warszawa.
 
2.
Christopher M. (1998), Logistyka i zarządzanie łańcuchem podaży. Jak obniżyć koszty i poprawić jakość obsługi, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 
3.
Coyle J.J., et al. (2002), Zarządzanie logistyczne, Warszawa.
 
4.
Devrye C. (2007), Dobra obsługa to dobry interes. Siedem strategii osiągania sukcesu, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 
5.
Długosz J. (2006), Istota i znaczenie logistycznej obsługi klienta, [in:] M. Ciesielski (ed.), Logistyka w biznesie, PWE, Warszawa.
 
6.
Ficoń K. (2001), Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie. Impuls Plus Consulting, Gdynia.
 
7.
Florez-Lopez R., Ramon-Jeronimo J.M. (2012), Managing logistics customer service under uncertainty: An integrative fuzzy Kano framework. Information Sciences 202.
 
8.
Genesys, The Cost of Poor Customer Service. The Economic Impact of the Customer Experience and Engagement in 16 Key Economies, November 2009; http://www.ancoralearning.com.... (data access: 08.04.2017).
 
9.
Kaczmarczyk S. (2003), Badania marketingowe, metody i techniki, PWE, Warszawa.
 
10.
Kempny D. (2001), Logistyczna obsługa klienta, PWE, Warszawa.
 
11.
Kramarz M. (2014), Elementy logistycznej obsługi klienta w sieciach dystrybucji. Pomiar, ocena, strategie, Difi n, Warszawa.
 
12.
Londe B.J.La (2005), Customer Service, [in:] The Distribution Handbook, The Free Press, New York 1985, [as cited in:] Cichosz M., Defi nicja terminu obsługa klienta, [in:] Rutkowski K. (ed.), Logistyka dystrybucji. Specyfi ka. Tendencje rozwojowe. Dobre praktyki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 
13.
Otto J. (2001), Marketing relacji. Koncepcje i stosowanie, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa.
 
14.
Rocznik Statystyczny Województwa Lubuskiego 2013 (2013), Urząd Statystyczny w Zielonej Górze, Zielona Góra.
 
15.
Rutkowski K., Beier F.J., (2000), Logistyka. Ofi cyna Wydawnicza AGH, Warszawa.
 
16.
Szczepankiewicz W. (2005), Czynniki i kryteria oceny poziomu obsługi klientów, [in:] Mazurek-Łopacińska K. (ed.), Badania marketingowe. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 
17.
Zemke R., Schaaf D. (1989), Service Edge, New American Library, New York, [as cited in:] Devrye C. (2007), Dobra obsługa to dobry interes. Siedem strategii osiągania sukcesu, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top