ASIF in Poland in the light of national budget expenditure since 1991. Justification functioning system separateness among the EU countries
 
More details
Hide details
1
Poznan University of Economics Head of the Department of Macro and Agricultural Economics
 
2
Poznan University of Economics Department of Macro and Agricultural Economics
 
 
Online publication date: 2014-12-30
 
 
Management 2014;18(2):204-214
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The purpose of this article was to show that the existence of ASIF, as an important element of the social insurance system for farmers in Poland is not unique on a European scale. There were shown relationships ASIF with the budget and the characteristics of social insurance of farmers in selected countries of the European Network of Agricultural Social Protection Systems (ENASP)
 
REFERENCES (7)
1.
Czyżewski A. 1997-2014: Opinie o projektach ustaw budżetowych na lata 1997-2014 w części dotyczącej rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, Dział 0.10, część 32, 33, 35 oraz pozostałe części dotyczące rolnictwa, sporządzone na zamówienie Kancelarii Senatu (Biuro Informacji i Dokumentacji, Dział Informacji i Ekspertyz).
 
2.
Jagła W. (2013), System ubezpieczenia społecznego rolników, jego słabe i pozytywne cechy oraz kierunki zmian, IERiGŻ, Warszawa 2013, file:///C:/Users/Ania/Downloads/W._Jagla_11.10.2013.pdf.
 
3.
Musiał D. (2014), Zróżnicowanie ubezpieczeń społecznych rolników w wybranych krajach Europy, „Roczniki Ekonomiczne KPSW w Bydgoszczy”, Bydgoszcz (w druku).
 
4.
Pawłowska-Tyszko J. (red.) (2011), Zmiany systemu ubezpieczeń społecznych rolników a finanse państwa, Program Wieloletni 2011-2014, IERiGŻ, 2011/2, Warszawa.
 
5.
Rocznik Statystyczny RP 2013, http://stat.gov.pl/obszary-tem...#.
 
6.
Rolnicze ubezpieczenia społeczne w Unii Europejskiej, http://www.enasp.eu/files/enas....
 
7.
Sikorska A. (red.) (2009), Instrumenty oddziaływania Państwa na kształtowanie struktury obszarowej gospodarstw rolnych w Polsce; rola systemu ubezpieczenia społecznego rolników w kształtowaniu tej struktury. Stan obecny i rekomendacje na przyszłość oraz propozycje nowych rozwiązań dotyczących tego obszaru dla systemu ubezpieczeń rolników, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top